Om FFP2 skyddar så bra, varför inte uppmana alla att använda andningsskydd?

Om nu WHO kommit fram till att andningsskydd med skyddsklass FFP2 är effektivare skydd för riskgrupper än de enklare munskydden, varför uppmanas inte alla, även de som inte är i riskgrupp att bära dem överallt?

Det vore såklart det bästa för att minimera smittspridning. Men här är vad vi på Mojura tror är de hinder som föreligger:

1. Eftersom det i huvudsak är engångsartiklar så behövs flera hundra miljoner, ja rent av miljarder andningsskydd, varje dag. Det finns helt enkelt inte kapacitet i världens fabriker att producera så många andninsskydd för engångsbruk. Äldrevården och sjukvården jorden runt konsumerar idag det som produceras, och på många håll snålar man fortfarande med sin skyddsutrustning. Endast en liten andel av det som tillverkas säljs för privat bruk. Eventuellt överskott läggs på hög i det fall det kommer nya utbrott. I exempelvis Sydkorea har exportförbud införts för att den allmänna beredskapen där ska vara hög.

2. Om det inte finns tillräckligt med skydd, så måste sjukvårdare och vådare av riskgrupper prioriteras så att den personal som exponeras kontinuerligt mot Covid-19-patienter, t.ex. en sjukvårdsavdelning med lindriga fall, inte smittas själva och sedan sprider det vidare till andra inom vården.

3. Det är svårare att andas genom andningsskydd. Det är rent av så att om man redan befinner sig i en syrefattig miljö och använder andningsskydd rekommenderas man att inte använda andningsskydd eftersom man kan drabbas av syrebrist. Så även om AirQUEEN är lättare än andra skydd att andas igenom så är det trots allt svårare än utan eller med en scarf eller bandanas.

4. Det räcker inte med endast andningsskydd för att vara helt skyddad från smitta. Framförallt krävs god handhygien (tvål och rinnande ljummet vatten och/eller handsprit) är nödvändigt, och även skydd för ögon, t.ex. visir eller skyddsglasögon. Och i miljöer med mycket hög risk för smitta även skyddskläder.

Folkhälsomyndigheten har en annan syn på dessa, men vi på Mojura vill inte tala i deras sak, men vi har uppfattat att de kontinuerligt gör avvägningar för och emot olika typer av munskydd och andningsskydd, inte minst i inom sjukvården.